تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی انبوه (بدون نیاز به خرید پنل)

sms1

تعداد پیامک از تا تعداد پیامک قیمت هر پیامک
(خط ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰)
قیمت هر پیامک
(خط ۵۰۰۰)
قیمت هر پیامک
(خط ۲۰۰۰)
۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵٫۵ ۱۴٫۱ ۱۷٫۱
۱۵۰۰۱ ۳۰۰۰۰ ۱۴٫۹ ۱۳٫۵ ۱۶٫۴
۳۰۰۰۱ ۷۰۰۰۰ ۱۴٫۲ ۱۲٫۹ ۱۵٫۴
۷۰۰۰۱ ۱۲۰۰۰۰ ۱۳٫۶ ۱۲٫۳ ۱۵٫۰
۱۲۰۰۰۱ ۱۸۰۰۰۰ ۱۲٫۹ ۱۱٫۸ ۱۴٫۳
۱۸۰۰۰۱ ۲۵۰۰۰۰ ۱۲٫۳ ۱۱٫۲ ۱۳٫۵
بیش از ۲۵۰۰۰۰ تماس بگیرید
  • تعرفه ها به تومان می باشد.
  • به مبالغ فوق ۸ درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض اضافه می گردد.
  • تعرفه هر پیامک، قیمت پیامک یک بخشی می باشد. اگر پیام شما دارای چند بخش باشد باید تعداد درخواستی در تعداد بخش ها و تعرفه هر پیامک ضرب گردد. بطور مثال: پیامک ۳ بخشی * ۵۰۰۰ * ۱۴٫۱ = ۲۱۱۵۰۰ تومان
logo-samandehi