خط اختصاصی

در صورتی که نیازمند دریافت پیام کوتاه از سوی مخاطبان، برگزاری مسابقه، نظرسنجی، منشی هوشمند و بطور کلی ارتباط دوسویه با مخاطبان هستید لازم است خط اختصاصی خریداری نمایید.

تعرفه خطوط ۳۰۰۰

ارقام خط غیر سفارشی سفارشی
۱۴ رقمی
۳۰۰۰XXXXXXXXXX
۱۶۰٫۰۰۰ ریال ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
۱۲ رقمی
۳۰۰۰XXXXXXXX
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰ رقمی
۳۰۰۰XXXXXX
۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

 

تعرفه خطوط ۱۰۰۰

ارقام خط غیر سفارشی سفارشی
۱۴ رقمی
۱۰۰۰XXXXXXXXXX
۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۳۵۰٫۰۰۰ ریال
۱۳ رقمی
۱۰۰۰XXXXXXXXX
۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۷۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۲ رقمی
۱۰۰۰XXXXXXXX
۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۱ رقمی
۱۰۰۰XXXXXXX
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰ رقمی
۱۰۰۰XXXXXX
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۹ رقمی
۱۰۰۰XXXXX
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۸ رقمی
۱۰۰۰XXXX
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

logo-samandehi