خط اختصاصی

در صورتی که نیازمند دریافت پیام کوتاه از سوی مخاطبان، برگزاری مسابقه، نظرسنجی، منشی هوشمند و بطور کلی ارتباط دوسویه با مخاطبان هستید لازم است خط اختصاصی خریداری نمایید.

تعرفه خطوط 3000

ارقام خط غیر سفارشی سفارشی
14 رقمی
3000XXXXXXXXXX
160.000 ریال 250.000 ریال
12 رقمی
3000XXXXXXXX
1.000.000 ریال 1.200.000 ریال
10 رقمی
3000XXXXXX
1.200.000 ریال 1.500.000 ریال

 

تعرفه خطوط 1000

ارقام خط غیر سفارشی سفارشی
14 رقمی
1000XXXXXXXXXX
200.000 ریال 350.000 ریال
13 رقمی
1000XXXXXXXXX
400.000 ریال 700.000 ریال
12 رقمی
1000XXXXXXXX
800.000 ریال 1.500.000 ریال
11 رقمی
1000XXXXXXX
1.400.000 ریال 2.700.000 ریال
10 رقمی
1000XXXXXX
1.800.000 ریال 4.000.000 ریال
9 رقمی
1000XXXXX
2.500.000 ریال 5.000.000 ریال
8 رقمی
1000XXXX
3.500.000 ریال 7.000.000 ریال

 

logo-samandehi